Chuyên Đề


TỘI NÀY NẶNG HƠN TỘI ĂN CẮP CHÓ RẤT NHIỀU.

Cập nhật lúc 30/11/2017 23:05

TỘI NÀY NẶNG HƠN TỘI ĂN CẮP CHÓ RẤT NHIỀU.

Nguồn Nguyễn Ngọc Tiến
Chị Hoài Thương là người phát hiện điều giả dối lừa gạt này:

 

 

 

PHÓ GS TS BÙI HIỀN ĂN CẮP???
Cải cách záo zụk hay ông lừa dối?

 

Có sự “trùng hợp” như sinh đôi, và kg thể là "tư tưởng lớn gặp nhau". Lẽ nào ông PGS-TS này lại ăn cắp ý tưởng và cách viết của một nhà báo, nhà văn Miền Nam đã viết cách đây 70 năn, ông Nguiễn Ngu Í (Nguyễn Hữu Ngư, 1921-1979). Trên danh thiếp của ông ghi: “Nguiễn Ngu Í - cí jả kông chuiên ngiệb” (ký giả không chuyên nghiệp).

 

Ông Nguiễn Ngu Í quê ở Hàm Tân, Bình Thuận, bạn học cùng thời với các ông Lưu Hữu Phước, Trần Văn Khê, Huỳnh Văn Tiểng... và là cậu ruột bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc (bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có thể đối chứng).

 

Từ những năm 1960, diễn đàn văn học Miền Nam Việt Nam đã xuất hiện cách dùng chữ khác thường của nhà báo Ngu Í.
Phường = fường, Chết, Chiếc= chêt, chiêc (không dấu), Quả = Qả; Quê = Qê; Không = Kông....

 

Năm 1977, ông Ngu Í bị điên, phải vào Nhà thương điên Biên Hòa, tháng 2/1979, ông mất, và được cải táng tại Bình Thuận.

 

 

Post: Phung Mai

November 27 at 1:38am · Melbourne, VIC, Australia ·

 

 

 





Cảm nhận