Văn Hóa


THƠ: VÔ ĐỀ và bài họa

Cập nhật lúc 01/12/2017 09:53

Thơ: VÔ ĐỀ và Bài Họa

 

MTHT

 

0..thương tiếc một người gian dối
9..năm rồi tăm tối mù xa
7..năm dối gạt để mà
3..năm tình cảm trôi xa lu mờ

6..còn nữa giấc mơ hạnh phúc
2...năm rồi nhịn nhục cho đời
8..đi không lại buông lơi
1...năm vun đắp xa vời duyên ta

2...tình đó thật là cay đắng
6...yêu thì sao chẳng ra đi
Để nay vun đắp ấy thì
Mới vừa hạnh phúc biệt li chia lìa

 

MTHT

(kẻ khờ) mời các Thi sĩ hoạ vui nhé..

 

Bài Họa

 

0...đâu anh chỉ yêu em
9...lời hẹn ước anh xem tận tình
7...năm ôm trọn bóng hình
3... ngày xa cách thật tình nhớ nhung

6...hôm mới được chùng phùng
2...ta rôm rả chuyện cùng thâu đêm
8...câu em đã vội thêm
1...lòng em chỉ bên thềm vai anh

2...ta ao ước luôn dành
6...hôm chờ đợi viết thành bài thơ

Ngày qua tháng lại anh chờ
Đông về hiu hắt ai ngờ mất em

 

Bino Trần

 

 

Cảm nhận