Văn Hóa


Thơ: TA THẤY NHAU

Cập nhật lúc 07/01/2018 04:18

Thơ: TA THẤY NHAU

 

 

 

Sáng mở mắt đọc toàn điều dối trá
Nào nhũng tham, cướp của, chặt đầu
Con hoa hậu lên gường thằng giám khảo
Tòa hiếp dâm con bé Tí mang bầu.

 

Kệ cha nó dẫu Nhôm hay sắt, thiết
Thăng hay trầm đều một lủ tham gian
Mặc chúng nó thi nhau tự tử
Chết hết đi cho rảnh nợ dân lành.

 

Vài chiếc lá cuối mùa bay theo gió
Đừng a dua, tin tưởng, lầm to
Hãy cảnh giác mùa xuân còn bão lũ
Nhân dân thừa cơn đói khạc ra tro.

 

Lửa Lò tôn ti ầm ì tuyên giáo
Củi "minh thiên", rác ngập công quyền
Vài thanh mục, ván cờ người thí "tốt"
Phía sau lưng cái cơ cấu quy trình.

 

Sáng mở cửa nghe toàn điều qủy mị
Ta thấy nhau tên Hiển bị tử hình.

 

Nhược Hàn

Jan 6/2017

 

Cảm nhận