Văn Hóa


Thơ: RU THẦM

Cập nhật lúc 08/01/2018 09:29

Thơ: RU THẦM

 

 

Ừ thì
Cũng chỉ là đông
Tội tình chi đắp mộ lòng đau thơ.
Chỉ là mấy vệt sương mờ
Lênh loang chi nỗi dại khờ đa mang.
Tàn phai trút xuống võ vàng
Ai đâu đếm hết dở dang phận người.

 

Ừ thì
Cũng nắng mưa thôi.
Hạt tàu lá chuối
Hạt xuôi về nguồn
Nhọc nhằn chi chuyện bỏ buông
Tám phân
Ba chén
Vở tuồng thế nhân.

 

Ừ thì
Cũng kiếp phù vân
Sương tan lá rụng mấy lần yêu thương!

 

Đêm nay bấc nhớ quẩy cuồng
Chong đèn ngồi đốt chuyện buồn với thơ

 

Nhược Hàn

Jan 07/2018

 

 

Cảm nhận