Văn Hóa


Thơ: NHẮN ANH

Cập nhật lúc 01/12/2017 09:47

Thơ: NHẮN

 

Đặng Thùy Trâm

 

 

Gió lạnh về
Nôn nao nhớ nắng
Vắng mặt trời
Anh có thay không?

 

Cây đứng trông
Nỗi lòng ngơ ngác
Lá xa cành
Xơ xác chung chiêng

 

Gió có thiêng
Nhắn người nơi ấy
Nếu không về
Ta đóng băng đây!

 

 

Đặng Thuỳ Trâm

Cảm nhận