Văn Hóa


Thơ: KIẾP NÀO CÙNG NHAU

Cập nhật lúc 14/11/2017 11:50

Thơ: KIẾP NÀO CÙNG NHAU

 

 

 

Nhớ anh vì nợ đắp chăn
Trái tim yêu rụng tròn lăn trên giường
Chưa nồng môi đã trắng sương
Người đi để lại vết thương ngọt ngào

 

Tình buồn ru lá xôn xao
Duyên tơ sợi mảnh kiếp nào cùng nhau
Vớt trăng tìm cái thương đau
Lòng hoang môi lạnh hồn mau điêu tàn

 

Chiều lên từ độ ly tan
Nặng cơn mộng mị lỡ làng kiếp hoa
Trăng lên trăng đứng trăng xa
Ngậm câu ly biệt đã già nhớ thương

 

Hoa tàn hoa nở phai hương
Xưa như dĩ vãng nhẹ dường thiên thu
Bay về bên bãi mù u
Con chim trả lại lời ru kiếp này

 

Nắng tàn tuổi mộng tàn lây
Cô đơn tủi gió trăng gầy bến sông
Lòng riêng riêng nẽo cô phòng (*)
Dầu chong trắng đĩa má hồng phôi pha (**)

 

Chiều nay nhặt tiếng ve ca
Ép vào cơn mộng thấy tà áo xưa
Nhớ anh môi lưỡi thiếu thừa
Vào ra ngoan ngọt hương đưa vào hồn

 

Tay buồn ai dựng mồ chôn
Cung yêu gầy ngón lệ buồn trăm năm
Thăng trầm khăn áo biệt tăm
Môi ngoan bày tiệc sắc cầm điệu mê

 

Còn lời ru mãi vọng về
Yêu chưa kết nụ lời thề bay đi
Trùng lai kim chỉ nhu mì
Tình rơi rách toạc ước gì được khâu....

 

TVX.(TRĂNG 13)

(*),(**) Nguyên tác trong truyện Kiều:

"Lòng riêng riêng những bàng hoàng
Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn" —

 

Cảm nhận