Văn Hóa


Thơ: KỈ NIỆM BÊN DÒNG SÔNG

Cập nhật lúc 02/12/2017 16:46

Thơ: KỈ NIỆM BÊN DÒNG SÔNG

 

Trần Thị Uyên

 

Ngày ra đi
Em gửi lại dòng sông
Bao kí ức
Chẩy về theo năm tháng
Những buồn vui
Chẳng thể nào quên được
Bởi bến xưa
Là cả giấc mơ lòng

 

Bỗng một ngày
Thương lắm bến ơi
Có người thơ
Tay đàn lưng giỏ
Mòn gót chân xa
Mê điệu chèo thái thụy
Vệ ráng chiều
Hạnh phúc bến sông quê.

 

 

Trần Thị Uyên

 

 

Cảm nhận