Văn Hóa


Thơ: ĐOẠN CUỐI

Cập nhật lúc 10/09/2017 00:55

Thơ: ĐOẠN CUỐI

 

 

 

Hãy để mình ta đứng dưới thu
Nghe cõi hoang vu gió đại ngàn
Hát câu di họa hồng nhan mệnh
Thương trời xuân thắm tiễn đời xuân.

 

Hãy để mình ta với bóng trăng
Đêm nay đêm cuối ngắm chị Hằng
Mai quên tình cũ, ta làm vợ...
Chôn kỷ niệm buồn biệt cố nhân !

 

Hãy để mình ta với rượu cay
Uống chung dư mộng nối đêm dài
Bình minh chậm lại thêm giây khắc
Trọn phút ngậm ngùi thương với ai !

 

Rồi đây Chiêm-Việt hảo lân bang
Hai châu đánh đổi nghĩa tào khang
Tình riêng gạt lệ đền nợ nước
Bụi ván cờ đời xót hồng nhan.

 

 

Nhược Hàn

Sept 09-2017

 

 





Cảm nhận