Cộng Đồng


NỤ CƯỜI MỪNG LỄ ĐỘC LẬP JULY 4-2017

Cập nhật lúc 04/07/2017 23:48

NỤ CƯỜI MỪNG LỄ ĐỘC LẬP JULY 4-2017

 

 

Hình Ông Phó Chủ Tịch Trọng Phúc cắt ra từ trang nhà của cái CĐTX

 

 

Bản tin ngắn:

Cái “Cộng Đồng Tự Xưng  (CĐTX)” tại Arizona do David Vũ và David Phạm lập ra vừa tổ chức buổi bán đấu giá “độc nhất vô nhị, vô tiền khoán hậu”, đấu giá cái đầu mà bà con ta cho là quái đản nhất của Ông Trọng Phúc (David Pham) Phó Nội Vụ của CĐTX này. Theo Ban Tổ Chức đồng thời cũng là Ban Chấp Hành của cái CĐTX thì nếu ai đấu giá thắng có toàn quyền quyết định về cái đầu của Ông Phó Nội Vụ:  Giử lại cái bím tóc không giống ai đó, hoặc được quyền cắt bỏ. Nhưng không có nghe nói có được quyền kêu cạo trọc hay không?

Xin bà con cho biết ý kiến về cái đầu của ông Dvid Phạm?

Lê Hữu Uy

(602) 465-1253

 

Brief Local News:

The self-named “Arizona Vietnamese Community” which was established without a single vote from Vietnamese residents and led by David Vu and David Pham, had recently hosted the most bizarre and queerest auction during their one year anniversary event.  David Pham, the chairperson of the program as well as the Vice President of the so called “community” brought up the idea of auctioning his grotesque, ludicrous, and amateurish hairstyle.  The plan was whoever bids the highest, that person can decide whether or not to cut that weird and unprofessional looking hairstyle of a “Vice President.”  The only thing that was not mentioned during the auction was whether or not the winner can completely shave his ugly looking hairstyle.

Everyone, please let me know your opinion about David Pham’s unprofessional looking head.

Uy Le

602-465-1253

 

Cảm nhận