Cộng Đồng


Mỹ đặt một con đường mang tên người Việt

Cập nhật lúc 29/08/2017 02:58

Mỹ đặt một con đường mang tên người Việt

  

 

 

Con đường mang tên Quang Trung đã được Mỹ đặt tại một thành phố California. Nghị viên gốc Việt vui mừng thông báo tin tức tới mọi người.

 

Với sự đồng thuận đa số tuyệt đối 7/7 Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã biểu quyết cho phép đổi tên đường Business Center Parkway off Euclid Street thành tên Emperor Quang Trung trong phiên họp tối ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hội Đồng Thành Phố.Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại cảm tưởng của Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi cùng Nghị Viên Thu-Hà Nguyễn và Kim Nguyễn về sự kiện nêu trên bên ngoài phòng hội của thành phố, 11300 Stanfort Ave., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ

 

 

Cảm nhận