Văn Hóa


HỊCH TIẾN SỸ

Cập nhật lúc 11/09/2017 04:59

HỊCH TIẾN SỸ
(Bài hịch được TDD sưu tầm, nhân quốc khánh và chuẩn bị vào năm học mới xin đăng lại để mọi người cùng đọc - vì hơi dài nên xin đọc hết và cùng suy ngẫm)

 

 

 

Ta cùng các ngươi
Sinh ra gặp thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường
Trông thấy :
Mỹ phóng con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tầu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa robot na nô vào thám hiểm lòng người
Scotlen dùng công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo
Thật khác nào :
Đem cổ tích mà làm ra sự thật
Dùng đầu óc con người mà biến đổi thiên nhiên
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa đuổi kịp nước nga, vượt qua nước mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng La Đét.
Dẫu cho Trăm thây này phơi trên sao hỏa, Nghìn xác này Bọc trong tầu ngầm nguyên tử ta cũng cam lòng.
Các ngươi ở cùng ta
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì lựa cá nước, chim trời
Mặc thì lựa may mười, việt tiến
Chức nhỏ thì ta quy hoạch
Lương ít thì có bổng nhiều
Đi bộ thì có A tít, Cam Ry
Hàng không thì có e lai, xi pic.
Vào hội thảo thì to mồm tranh luận
Lúc tiệc tùng thì lớn tiếng " DÔ DÔ "
Lại còn đãi sỹ, chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, Thạc sỹ, cử nhân ai cũng có phần, không nhiều thì ít
Lại còn chính sách khuyên khoa
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng
Thật là so với :
Thời tam quốc bên tầu, lưu bị đãi khổng minh
Buổi hiện đại bên nga Pu Tin dùng Mét Vê Đép
Ta nào có kém gì
Thế mà nay các ngươi :
Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư biết "Thần đèn" chuyển nhà mà chẳng thấy chạnh lòng
Tiến sỹ a nghe "hai lúa" chế tạo máy bay sao không tự ái
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát xa Giống nghiện "u sét đê"
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài để nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi buôn
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiên sy
Đạo văn người làm giáo sư, giáo sãi
Thử hỏi: học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được na niếc na nô
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên
Cho nên :
Tạp chí hay bán chẳng ai mua
"Công nghệ tốt" mà chẳng ai áp dụng
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang
Hội nhập chi mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ khi tỏ
Hiện đại hóa ư vẫn bám đít con trâu
Công nghiệp hóa ư, vẫn bán thô khoáng sản
Biển bạc ở đâu, để vi na shin nổi nổi chìm chìm
Rừng vàng ở đâu, để bô xít đen đen đỏ đỏ
Thật là :
Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con
Nay nước ta :
Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giầu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng
Chỉ e :
Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu
Giỏi mánh mung không lừa được đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hac cơ quốc tế
Cặp chân dài cũng làm nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng làm điên đầu tiến sỹ
Hỡi ôi
Biển bạc rừng vàng mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
Tài giỏi thông minh mà mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu
Nay ta bảo thật các ngươi:
Nên lấy đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy
Nên lấy điều nghìn cân treo sợi tóc mà sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê mi na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực phanh thây gan ruột, Tôn Thất Tùng chắc cả sư đoàn
Trẻ sông pha mổ thịt bồ đề Ngô Bảo Châu cũng cả trăm đại đội
Được thế thì :
Kiếm giải "phiu" cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô Ben không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi nở mặt, nở mày, lên lơ xút, xuống rôn roi
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm vào vila ra rì sọt
Chẳng những tông miếu ta được hương khói ngàn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng bốn mùa thờ cúng
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí
Mà các ngươi trăm đời sau còn để tiếng thơm
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền
Trí tuệ việt nam thành danh thành tiếng
Đất nước việt nam hóa hổ, hóa rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương phỏng có được không?
Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu thành hợp tuyển, gọi là chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời các ngươi là nhà khoa học chân chính
Nhược bằng không tu tâm, tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử
Vì :
Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
Chẳng khác nào quay mũi giáo đậu hàng, giơ tay không mà thua giặc
Nếu rồi đây nước việt nam hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa !
Cho nên mới thảo hịch này
Xa gần nghiên cứu
Trên dưới đều theo.

 

Không rỏ tác giả

(Sài Gòn  03/09/2017)

 

 

Cảm nhận