Văn Hóa


Chuyện phiếm: HỢP MẶT CUỐI TUẦN.

Cập nhật lúc 09/01/2018 00:13

Chuyện phiếm: HỢP MẶT CUỐI TUẦN.

 

 

 

 

Tại cuộc họp mặt dòng họ Tôn Thất của một đất nước nọ, ông trưởng tộc tự hào giới thiệu:

- phấn đấu bao nhiêu đời nay thì cuối cùng dòng họ tôn thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

 

-Bộ trưởng bộ truyền thông & thông tin: Tôn Thất Thiệt

-Bộ trưởng bộ tư pháp: Tôn Thất Nhân

-Bộ trưởng bộ giao thông: Tôn Thất Bot

-Bộ trưởng bộ lao động & thương binh xã hội: Tôn Thất Nghiệp

-Bộ trưởng bộ y tế: Tôn Thất Đức.

-Bộ trưởng bộ quốc phòng: Tôn Thất Thủ.

-Bộ trưởng bộ an ninh đối nội: Tôn Thất Hứa

-Bộ trưởng bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn: Tôn Thất Bát.

-Bộ trưởng bộ ngoại giao: Tôn Thất Thế.

-Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo: Tôn Thất Lễ

-Bộ trưởng bộ nội vụ: Tôn Thất Sủng.

-Bộ trưởng bộ tài chính: Tôn Thất Thu.

-Bộ trưởng bộ khoa học & công nghệ: Tôn Thất Sách.

-Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường: Tôn Thất Vọng.

-Bộ trưởng bộ du lịch: Tôn Thất Thểu.

-Hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ: Tôn Thị Thất Tình.

-Hội trưởng hội thanh niên yêu nước: Tôn Thất Phu.

-Thống đốc ngân hàng nhà nước: Tôn Thất Bại.

-Chủ nhiệm văn phòng quốc hội: Tôn Thất Bản.

-Chủ tịch quốc hội: Tôn Thất Kinh.

 

Và...dòng họ còn nhiều vị Tôn Thất đang có nhiều triển vọng chuẩn bị được đề cử, con cháu dòng họ Tôn Thất có quyền hy vọng.....
ST

 

Cảm nhận