Cộng Đồng


23 TIỆM NAIL Ở CONNECTICUT BỊ SỞ LAO ĐỘNG RA LỆNH ĐÓNG CỬA

Cập nhật lúc 24/08/2015 09:56

 

Lương tối thiểu của Tiểu Bang CONNECTICUT là $9.15 đô/giờ nhưng những tiệm nail nầy chỉ trả $5.00 đô/giờ cho một số nhân viên.
 
Theo điều tra của Sở Lao Động thì các chủ tiệm Nail cho rằng các nhân viên của họ tuy lãnh $5.00 đô/giờ nhưng được nhiều tiền Tip (hoa hồng).
 
Trong đầu năm 2015, Sở Lao Động Hoa Kỳ đã gửi thư cảnh báo tới các tiệm Nails trong vùng cho biết các tiệm Nail không có qui chế giống như các nhà hàng ăn uống (restaurants), do đó nhân viên phải được trả theo đúng qui định lương tối thiểu của tiểu bang.
 
Trong số các tiệm Nails đóng cửa, có nhiều tiệm bị phạt vì người chủ đã giành tiền Tip với các nhân viên.
 
Theo luật mới của sở thuế IRS Liên Bang năm 2015 thì tiền Tip là khoảng sẽ buộc các cơ sở kinh doanh khai thuế.
 
Chủ tiệm Nail sẽ vi phạm luật nếu giành chia tiền tip cùng với nhân viên. Trường hợp ngoại lệ là chủ tiệm Nail được quyền chia tiền tip với nhân viên khi họ cũng làm việc giống như nhân viên, tuy nhiên nếu họ không làm gì cả (ngoài công việc điều hành tiệm) mà đòi chia típ, thì các nhân viên phải báo cáo ngay cho Sở Lao Động được biết. Báo cáo cho Sở Lao Động có thể ở chế độ "ẩn danh" (anonymous) nếu không muốn hoặc sợ bị chủ tiệm trả thù.
 
Trong các tiệm nail bị đóng cửa, có tiệm bị phạt lên tới $10,000 đô là tiệm Branford’s Sera Nails do vi phạm về việc hối lộ cho nhân viên.

 

Kết quả của các cuộc điều tra thu hồi hơn $ 47,350 tiền lương còn nợ cho các nhân viên. Những tiền lương đã được yêu cầu chủ yếu cho các khoản thanh toán tiền lương tối thiểu.

 

Các tiệm nails còn phải chịu trách nhiệm trong $ 79,000 ở hình phạt đối với hành vi vi phạm báo cáo và trả tiền cho nhân viên của họ bằng tiền mặt. Ngoài ra còn chịu trách nhiệm cho $ 21,300 của tiền lương và giờ vi phạm.

 
Danh sách các tiệm Nail bị buộc Đóng Cửa vì vi phạm luật lao động ở tiểu bang CONNECTICUT bao gồm:
 
(*) Các tiệm Nail nầy đã được mở cửa trở lại sau khi đóng phạt và chịu quản chế theo điều luật Lao Động của tiểu bang.
 
Thành Phố Hartford: La Nails ; American Nails ; Modern Nails ; Pink Nails ; Touch Nails
Thành Phố New Haven: Magic Nail and Spa ; Fashion Nail and Spa ; Outo Nails
Thành Phố Stamford: Fiji Nail Salon ; Cozy Nail Salon ; Classic Nails ; Lux Nails ; Simply Nails
Thành Phố Branford: Oasis Nails ; Pretty Nail and Spa ; Sera Nail Salon ; Town Nails ; Simply Nails
Thành Phố Westport / Darien / Southport: Posh Nail and Spa (3 locations) ; Queen Nail and Spa ; Finger Nails
 
Theo WETHERSFIELD, Conn.
Cảm nhận